Địa chỉ: 67 Tổ 3, Ấp 4, Xã An Hòa, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện thoại: 0868 203 518 - Email: nguyenhongthuatlt@gmail.com

Tuyển dụng

Tuyển dụng tại TP . Hồ Chí Minh

Ngày Đăng : 05/07/2018 - 1:15 PM

Tuyển dụng nhân viên tại Bình Dương

Ngày Đăng : 05/07/2018 - 1:15 PM
Mô tả bài tuyển dụng